სრული საფირმო სახელწოდება:

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება "გაყიდვების მართვის ცენტრი"
შემოკლებული საფირმო სახელწოდება: შპს „ცუპ“
იურიდიული მისამართი: 117041, ქ. მოსკოვი, ადმირალ რუდნევის ქ., სახლი 4, მე-6 სართული, ბინა 27, ოთახი 13 ჩ
გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი (INN) / ფედერალური საგადასახადო სამსახურში რეგისტრაციაზე აყვანის მიზეზის კოდი (KPP): 7727446030/ 772701001
სახელმწიფო სარეგისტრაციო ძირითადი ნომერი (OGRN): 1207700204590
ანგარიშსწორების ანგარიში 40702810300000158554
საკორესპონდენტო ანგარიში 30101810200000000700
ბანკის საბანკო საიდენტიფიკაციო კოდი (BIC) 044525700
ბანკი სს „რაიფაიზენბანკი“
ელ.ფოსტის მისამართი: info@sales-management-center.com